21 gegužės, 2019

Tapti federacijos nariu

LKMŠF nariu gali tapti kiekvienas veiksnus Lietuvos Respublijkos pilietis. Asmenims, iki 18 metų amžiaus, bet nuolat gyvenantiems LR ir norintiems tapti Federacijos nariu, reikalingas tėvų (arba globėjų) sutikimas.

Norint tapti LKMŠF nariu reikia:

1. Parašyti prašymą ir įteikite Prezidentui arba atsiųskite elektroniniu paštu: info@lkmsf.lt

2. Ne ilgiau kaip per 30 dienų pareškėjas informuojamas apie pritarimą (arba nepritarimą)

3. Gavus TEIGIAMĄ atsakymą – susimokėti metinį nario mokestį:

4. Atsiusti savo asmens koda ir savo profilio nuotrauka

fiziniams asmenims – 50 Eur, juridiniams asmenims – 200 Eur

Prašymo formą rasite čia

Įmokas mokėti :

Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo federacija

Įm.kodas : 302542586

Sąskaitos nr. : LT514010044200895737

Luminor bankas AS

Banko kodas : 40100

Svarbu! Mokėjimo skiltyje nurodyti: Metinis nario mokestis už …………………………….