24 gegužės, 2019

Taisyklės

 

Kombinuoto medžioklinio šaudymo taisyklės

Vertimas:

Kombinuotą medžioklinį šaudymą sudaro molinių lėkštučių šaudymas lygiavamzdžiais šautuvais bei šaudymas į popieriniustaikinius ir bėgantį šerną graižtviniu šautuvu. Šis šaudymas skirtas patikrinti visapusiškus šaulio sugebėjimus. Lėkštučių šaudymo rungtis vyksta Game Trench (tranšėjinėse) arba Game Compak  aikštelėse, o Game Rifle (graižtvinio šautuvo) rungtis vyksta 100 metrų ilgio šaudykloje į popierinį taikinį ir 50 metrų šaudykloje į bėgantį šerną.

1. ĮRENGIMAI

1.1. Šaudymo vietos
1.1.1. Rungtis tranšėja (game Trench)
Penkios šaudymo vietos įrengtos 1 kvadratinio metro plote kiekviena, du tris metrus (matuojant nuo centrų) viena nuo kitos ir vienuolika metrų prieš lėkštučių svaidymo mašinėlės priekinę liniją.
1.1.2. Rungtis Compak (game Compak)
Penkios šaudymo vietos įrengtos kiekviena 1 kvadratinio metro plote, 3-6 metrus (matuojant nuo centro) viena nuo kitos, išdėliotos tiesioje linijoje lygiagrečiai su lėkštutės skridimo trajektorija (Priedas 1). Kampo ribotuvai apsaugo greta stovinčius šaulius nuo sužeidimų ir yra įrengiami saugumo sumetimais. (Priedas 1).
1.1.3. Rungtis graižtviniu šautuvu (game Rifle)
Šaudykla turi atitikti kiekvienos šalies nustatytus reikalavimus. Kiekvienoje šaudykloje turi būti pylimai, stovai, stogai ir kita, kad užtikrinti saugią kulkos trajektoriją.
Taikiniai turi būti montuojami 100 m atstumu ant kabelinio prietaiso, važinėjantys pirmyn atgal arba su elektronine taškų skaičiavimo sistema. Bėgantis šernas yra šaunamas 50 m atstumu su dešimt-metrų šaudymo langu. Greitis turi būti nustatytas toks, kad taikinys būtų matomas 2,5 sekundės.

1.2.  Mašinėlės
Rungtis tranšėja gali būti:
▪  Su 5 lėkštučių mėtymo aparatais;
▪  Su 15 mašinėlių, bet naudojamos tik 6, 7, 8, 9 ir 10.
▪  Viena mašinėlė mėtanti vertikaliai ir horizontaliai.

Rungtis Compak rengiamas su 5 aparatais.

1.3. Lėkštučių mėtymo aparatai
1.3.1. Rungtis Trench
Mašinėlės gali būti kontroliuojamos balsu (elektrinis arba elektroninis), su kodatoriumi, kuris padaro taip, kad visi šauliai nežinotų iš kurios mašinėlės išlėks lėkstutė, elektroniniu nuotolinio valdymo būdu arba rankiniu būdu.
1.3.2. Rungtis Compak
Mašinėlės gali būti kontroliuojamos rankiniu būdu, pusautomate sistema (nuotolinio valdymo pultas) arba balsu valdoma sistema su, šiuo atveju, nuo 0 iki 3 sekundžių uždelsimu.

1.4. Trajektorijos
1.4.1. Rungtis tranšėja
Turi būti įmanoma koreguoti lėkštutės skriejimo trajektoriją pagal esamas šaudymo sąlygas. Lėkštutės trajektorija yra 60 metrų, plius minus 5 metrai, su maximaliu 35 laipsnių kampu iš kairės arba iš dešinės nuo instaliacijos ašies. Yra 3 oficialios schemos, pavaizduojančios šiuos pritaikymus (straipsnis 17.1). Paleistos lėkštutės turi turėti trajektoriją su nuliniu vėjo faktoriumi, kaip oficialiose šaudymo schemose.  Šis atstumas bus matuojamas nuo tranšėjos kampo nepriklausomai kuria kryptimi. Jei tranšėja sumontuota su viena mašinėle su kampo variacijomis, bus atsižvelgta tiktai į ribotus duomenis (kampai ir aukštis).
Seriją sudaro 25 lėkštutės ir į kiekvieną lėkštutę turi būti galima šauti du kartus.
1.4.2. Rungtis Compak
Mašinėlės gali būti dėliojamos bet kokiu būdu ir trajektorijos turi būti kuo įvairesnės. Privaloma viena trajektorija iš kairės į dešinę, viena iš dešinės į kairę ir viena tolstanti trajektorija. Likusios dvi trajektorijos gali būti pasirenkamos laisvai: zuikis (rabbit), bokštas (tower), antis (teal) ir artėjantis taikinys arba Helice (Priedas 3). Turi būti galimybė šauti po du šovinius į kiekvieną taikinį iš 5 šaudymo vietų užtikrinant absoliutų saugumą dalyviams ir žiūrovams.Visos trajektorijos turi kirsti visą arba dalį taip vadinamos „perskridimo“ aikštelės, pažymėtos 70 cm kuoliukais, įstatytais keturiuose stačiakampio, kuris yra 30 m pločio ir 20 m ilgio, kampuose, su 4×6 m šaudymo baze įrengta šaudymo aikštelės priekinėje linijoje.

2. LĖKŠTUTĖS IR POPIERINIAI TAIKINIAI

2.1. Apibrėžimai
2.1.1. Pavienis šūvis (Rungtis Trench ir Rungtis Compak)
Pagal galiojančias taisykles ir pasirinktą schemą, viena lėkštutė paleidžiama po šaulio komandos.
2.1.2. Dvigubas šūvis (Rungtis Compak)
Dvi lėkštutės iš vienos arba skirtingų mašinėlių. Pirma lėkštutė išskrenda po šaulio komandos, o kita iškart po šūvio su 0-3 sekundžių uždelsimu, plius tiek laiko, kiek reikia lėkštuei pasirodyti.
Dupletai protokoluose nežymimi. Tiktai tos lėkštutės, kurios nušautos pirmu šūviu gali būti paleistos kaip dupletas.
2.1.3. Vienalaikis dvigubas šūvis (Rungtis Compak)
Dvi lėkštutės paleistos tuo pat metu iš vienos ar dviejų mašinėlių. Šiuo atveju parodomi perspėjamieji signalai. Taikiniai gali būti numušami bet kokia tvarka. Du šūviai gali būti į tą patį taikinį. Kiekvienoje šaudymo vietoje šaulys šaus arba (straipsnis 17.2) į tris pavieniius taikinius ir vienas pagal signalą arba vienalaikis dupletas. Kitas variantas vienas pavienis šūvis ir du pagal signalą arba vienalaikiai dupletai.
2.1.4. Graižtvinio šaudymo rungties taikiniai
Keturi popieriniai taikiniai, naudojami šūviui 100 m atstumu, turi būti DJV tipo, statomi mažiausiai 1 metro atstumu vienas nuo kito. Bėgančio šerno taikinys yra DJV tipo, 76×132 cm dydžio (Priedas 4).
Organizatoriai gali naudoti keičiamus taikinio centrus, turinčius bent jau 10, 9, 8 taškų ratus, bet vienas teisėjas visada turi dalyvauti taikinių keitime. Kiekvienas šūvis ne centrinėje taikinio dalyje bus skaičiuojamas kaip 0. Keičiamoje taikinio dalyje turi būti teisėjo pažymėta kiekis šūvių, kurie buvo padaryti už centro ribų. Šios skylės turi būti paslėptos lipdukais.
Jei priimta naudoti centrines takinių dalis, jos turi būti naudojamos visiems šauliams be išimties.

2.2. Pavienės lėkštutės (Rungtis Trench ir Rungtis Compak)
Visų rūšių lėkstutės varžybose leidžiamos. Lėkštučių spalva turi būti parinkta taip, kad aiškiai matytųsi.
2.2.1. Lėkštutės taikinio užskaitymas „geras“
Lėkštutė laikoma „gera“ jei ji paleidžiama ir nušaunama vadovaujantis taisyklėmis ir bent viena matoma jos dalis nuskyla. Tai taip pat taikoma šviečiančiams taikiniams.
Vieną lėkštutę galima nušauti dviem šūviais. Teisėjas gali įvardinti lėkštutę „no bird“ (neišlėkė), jei  šaunamas dupletas.
2.2.2. Lėkštutės taikinys neužskaitomas
Šūvis laikomas „nulis“, kai jis yra paleidžiamas ir šaunamas pagal visas taisykles, bet lėkštutė vizualiai neatskyla.

2.3. Dupletai (Rungtis Compak)
2.3.1. Geras/geras dupletas
Geras/geras dupletuose yra tada, kai du taikiniai yra paleidžiami ir šaulys į juos pataiko pagal straipsnyje 2.1.1. parašytas nuostatas. Jei abu taikiniai numušami vienu šūviu, jie abu laikomi geras/geras.
2.3.2. Geras/nulis, nulis/geras ir nulis/nulis dupletai
Nulis turi būti skelbiamas teisėjo garsiai ir aiškiai, arba naudojant bet kokį kitą garsų skelbimo būdą, kad šauliai girdėtų ir esant nepritarimui galėtų iškart pareikšti protestą.
Jei šaulys nešauna į antrą dupleto taikinį, pirmas rezultatas yra užskaitomas, o antras yra „nulis“.  Jei šaulys nešauna į pirmąjį taikinį nes taikinys išlekia netikėtai  arba šaulys jo nesuseka akimis, tai pirmojo taikinio rezultatas užsakaitomas kaip  „nulis ir no bird“. Kadangi antrasis taikinys negali būti paleistas kol neiššautas pirmas šūvis, dupletas bus kartojamas tol, kol išaiškės antrojo šūvio rezultatas. Kai šaulys duplete abu šūvius paleidžia į tą patį taikinį, rezultatas užskaitomas, o kita lėkštutė užskaitoma „nulis“.

2.4. Vienašūviai dupletai (Rungtis Comapk)
2.4.1.        Geras/geras dupletas
Geras/geras dupletas būna tada, kai du taikiniai paleidžiami ir šaulys juos nušauna pagal punkto reikalavimus. Jei abi lėkštutės sudaužomos vienu šūviu, jie užskaitomi geras/geras.
2.4.2. Geras/nulis, nulis/geras ir nulis/nulis dupletai
Nulis turi būti skelbiamas teisėjo garsiai ir aiškiai arba naudojant bet kokį kitą garsų skelbimo būdą, kad šauliai girdėtų ir esant nepritarimui galėtų iškart pareikšti protestą.
Jei šaulys nešauna normalaus dupleto be pagrįstos priežasties, abu taikiniai laikomi „nulis“.

2.5. „Kartoti“ pagal rungtį Trench ir rungtį Compak
Kiekvienas taikinys turi būti šaunamas. Jei teisėjas nusprendžia, kad lėkštutė neišskrido arba išskrido netinkamai, jis gali paskelbti „kartoti“ ir liepti paleisti iš naujo.
2.5.1. „kartoti“ dėl ginklų ar amunicijos

Defektas Tipas Veiksmas
Du šūviai vienu metu (dvigubas paleidimas Pavienis šūvis *

Pirmasis dupleto šūvis

Vienašūvis dupletas

 „kartoti“ lėkštutė

„kartoti“ dupletas

„kartoti“ dupletas

Problemos su pirmu šūviu Pavienis šūvis *

Dupletai

 „kartoti“ lėkštutė

„kartoti“ dupletai

Problemos su antru šūviu Pavienis šūvis *

Dupletai

 „kartoti“ lėkštutė

Lėkštutė gali būti numušta tik antru šūviu ir skaitoma „nulis“ jei numušta pirmuoju

„kartoti“ dupletas

„paprašius“ pirmasis rezultatas užskaitomas.

*taip pat taikoma ir Trench rungtyje

2.5.2. „kartoti“ dėl lėkštučių
Apačioje esanti lentelė taikoma šiais atvejais:
ï  Jei išmetama sudužusi lėkštutė;
ï  Jei lėkštutė išlekia ne iš tos mašinėlės;
ï  Jei dvi lėkštutės yra paleidžiamos iš tos pačios šaudymo vietos mašinėlių;
ï  Jei lėkštutė nėra tinkamo dydžio, spalvos ar tipo;
ï  Jei trajektorija teisėjų pripažįstama kaip netinkama;
ï  Jei lėkštutė išskrenda vėliau nei po 3 sekundžių po teisėjo komandos;
ï  Jei šaulys neprašė lėkštutės;
ï  Jei teisėjas nusprendžia, kad šaulys buvo aiškiai sutrukdytas;
ï  Jei teisėjas nežino kaip įvertinti išlėkusią lėkštutę.

Tipas Veiksmas
Pavienis šūvis* Pakartota „No bird“ lėkštutė
Taikinys „rabbit“ sudūžta po to kai nepataikoma pirmu šūviu ir prieš antrą šūvį Pakartota „No bird“ rabbit lėkštutė

Lėkštutė gali būti numušta tik antru šūviu ir skaitoma „nulis“ jei numušta pirmuoju

Pirma lėkštutė duplete „on report“ Pakartota „No bird“ dupleto lėkštutė
Dupletas „on report“ jei pirmasis taikinys (arba jo dalis) sudaužo antrą taikinį dar nepaleidus antrojo šūvio Pakartota „No bird“ dupleto lėkštutė

Pirmo taikinio rezultatas užskaitomas

Antroji dupleto „on report“ lėkštutė Pakartota „No bird“ dupleto lėkštutė

Pirmo taikinio rezultatas užskaitomas

Vienašūvio dupleto taikinys Pakartota „No bird“ dupleto lėkštutė
„Rafale“ dupleto taikinys Pakartota „No bird“ dupleto lėkštutė

*taip pat taikoma ir Game Trench

2.5.3. Blogas oras
Negali būti jokių „kartoti“ dėl blogo oro.
Visais kitais atvejais, kiekviena sudaužyta lėkštutė yra užskaitoma „geras“  ir kiekvienas praleistas taikinys yra užskaitomas „nulis“.
Jokiu būdu taikinys nėra šaunamas po teisėjo garsaus paskelbimo „No bird“

3. SERIJA

3.1. Serijos aprašymas
3.1.1. Lygiavamzdžio rungtys
Kiekviena serija sudaroma iš 25 lėkštučių.
3.1.2. Graižtvinio šautuvo rungtis
Seriją sudaro keturi užėjimai po 5 kulkas į keturis taikinius.

3.2. Šaudymo komanda
Šaudymo komandą sudaro šeši šauliai nepriklausomai nuo rungties tipo.

3.3. Ginklų testavimas
3.3.1. Rungtis lygiavamzdžiu šautuvu
Ginklai testuojami tik stende pritaikytame tam tikslui, saugiame ir tai yra organizatoriaus atsakomybė.
3.3.2. Rungtis graižtviniu šautuvu
Ginklai testuojami tik stende pritaikytame tam tikslui, saugumas – organizatoriaus atsakomybė.

3.4. Šaudymo pozicija
3.4.1. Rungtis lygiavamzdžiu šautuvu
Šaudymas vyksta stovint. Šauliui stovint, kojos turi likti šaudymo vietos ribose.
3.4.2. Rungtis graižtviniu šautuvu
Šaudymo pozicijos priklauso nuo taikinio:
▪  Stirnos taikinys yra šaunamas stovint ir ginklą atrėmus į vieną stulpo pusę.
▪  Lapės taikinys yra šaunamas gulimoje pozicijoje, abiem rankomis atsirėmus į žemę. Ta ranka, kuri laiko ginklo priekį turi būti atremta alkūne.
▪  Gemzės taikinys yra šaunamas stovint, o ginklas antremtas į lazdą. Lazda turi būti standartizuota 2 metrų aukščio ir 30 mm diametro.
▪  Šerno taikinys šaunamas stovint ištiestomis rankomis arba sulenkta alkūne, nenaudojant jokios atramos.
(Priedas 2 – graižtvinio šautuvo rungties pozicijos.

3.5. Šaudymas
3.5.1. Rungtis Compak ir Rungtis Trench šaudant lygiavamzdžiu šautuvu
Kaip prasideda šaudymas, penki šauliai turi būti pasiruošę, kiekvienas savo šaudymo vietoje. Šeštas šaulys stoja laukimo vietoje prieš šaudymo vietą Nr.1. Jis turi būti pasiruošęs užimti pirmojo šaulio vietą iškart, kai tas paliks savo vietą ir t.t. Pirmas šaulys turi neužsitaisyti ginklo iki tol, kol teisėjas jam duos leidimą pradėti šaudymą.  Kiti šauliai negali uždaryti savo ginklų iki tol, kol prieš tai šaudęs dalyvis nenušaus savo taikinių. Visais atvejais, ginklai negali būti užtaisomi, nebent taikantis į šaudymo zoną.
Kai varžovas yra pasiruošęs šaudyti, jis surėkia „duok“ arba „leisk“, kad taikinys būtų paleistas. Po šaudymo, kiekvienas varžovas turi palaukti kol sekantis dalyvis pabaigs, prieš užimant jo vietą. Po šaudymo šauliai negali apsisukti šaudymo aikštelėje neatidarę savo ginklo.
Ginklų negalima laikyti kai pagalbinis personalas yra ugnies linijoje.
Kai  yra iššaunama aikštelėje Nr.5, šauliai iš karto, su atidarytais ir neužtaisytais ginklais, turi eiti į laukimo vietą, esančią prieš šaudymo vietą Nr. 1.  Po paskutinio serijos taikinio nušovimo, visi šauliai turi likti savo vietose kol paskutinis dalyvis baigs šaudymą ir teisėjas paskelbs, kad šaudymas yra baigtas.
3.5.2. Rungtis šaudant graižtviniu šautuvu
Atlikęs savo 5 šūvių seriją į popierinį taikinį, šaulys turi likti šaudymo vietoje tol, kol visi šauliai komandoje užbaigs savo šaudymus.

3.6. Lėkštučių šaudymo tvarka
3.6.1. Rungtis Compak ir Rungtis Trench šaudant lygiavamzdžiu šautuvu
Trajektorijos turi būti pristatytos kiekvienos komandos pirmam šauliui, iš kairės į dešinę. Jei dėl techininių kliūčių šaudymas yra uždelsiamas ilgesniam nei  5 minučių laikotarpiui, trajektorijos turi būti pristatytos iš naujo.
Prieš kiekvienos Trench rungties serijos startą, teisėjas turi garsiai ir aiškiai pasakyti lėkštučių leidėjui šaulių skaičių, tam, kad jis galėtų užkoduoti mašinėles šešiems, penkiems, keturiems ar trims dalyviams. Jei šaudymas prasidės paleidėjui neteisingai nustačius dalyvių skaičių, ne visi šauliai gaus vienodą lėkstučių kiekį. Atsiradus tokiam nesusipratimui, teisėjas iš karto turi nutraukti šaudymą. Iki tol užfiksuoti rezultatai yra įskaitomi, teisėjas pasako paleidėjui tikrąjį dalyvių skaičių, jis perprogramuoja mašinėles ir šaudymas tęsiamas toliau.
Informacinė lenta kiekvienai  Game Compak šaudymo vietai turi būti prieš kiekvieną dalyvį ir  lengvai įskaitoma. O bendra informacinė lenta turi būti didelėmis raidėmis ir skaičiais (matomi teisėjui ir paleidėjui) tarp 2 ir 3 šaudymo vietų. Taikinių tvarka bus tokia pati visiems šauliams kiekvienoje šaudymo vietoje.
3.6.2. Rungtis šaudant graižtviniu šautuvu
Priklausomai nuo pasirengimo, pirmoji rungtis yra stirna, antroji lapė, trečioji gemzė ir ketvirtoji šernas arba bėgantis šernas

3.7. Pasiruošimo laikas
3.7.1. Rungtis Compak ir Rungtis Trench šaudant lygiavamzdžiu šautuvu
Šauliai turi būti pasiruošę šaudymui tuoj pat kai yra pakviesti, turi turėti reikiamą įrangą ir amuniciją pilnai serijai per 25 minutes. Kiekvienam šauliui yra duodamos 10 sekundžių iššaukti sekančią lėkštutę po prieš tai buvusio šūvio. Jei šaulys per šitą laiką neiššaukia, jis yra įspėjamas teisėjo ir suteikiama dar 10 sekundžių iššaukti kitai lėkštutei. Jeigu Jis/Ji taip nepadaro, šūvis užskaitomas kaip „nulis“. Šaudymas vyksta be jokių įsikišimų/ trukdžių, išskyrus kas yra numatyta programoje, arba iškilus techninėms kliūtims. Išskirtiniais atvejais teisėjas gali nutraukti šaudymą, jei prasideda smarkus lietus arba audra, kurie tikėtinai tęsis trumpai. Žiuri turi būti įspėta, jei šie trukdžiai užsitęsia.
3.7.2. Rungtis šaudant graižtviniu ginklu
Šauliai turi būti pasiruošę šauti iškarto, kai tik duota komanda, turėti su savimi reikiamą įrangą ir amuniciją pilnos serijos šaudymui. Kiekvienas šaulys turi 30 (trisdešimt) minučių iššauti keturių taikinių serijai.

3.8. Paleidimo laikas
3.8.1. Rungtis šaudant lygiavamzdžiu ginklu (Rungtis Compak ir Rungtis Trench)
Kai šaulys paprašo lėkštutės, Trench rungtyje ji turi būti paduodama iškarto, o Compak rungtyje per tris sekundes.
3.8.2. Rungtis šaudant graižtviniu ginklu
Šauliui davus komandą, bėgančio šerno taikinys turi pasirodyti per tris sekundes.

3.9. Ginklo pozicija
3.9.1. Rungtis  šaudant lygiavamzdžiu ginklu (Rungtis Compak ir Rungtis Trench)
Laukiant taikinio (ių), kiekvienas šaulys turi stovėti šaudymo vietoje su šautuvo buožės padu paremtu į kūną žemiau horizontaliai pažymėtos linijos ant šaulio liemenės, 25 cm žemiau vidurinės peties ašies ( žiūrėti eskizą žemiau), taip nuleidus ginklą laikyti kol pasirodo lėkštutės taikinys (iai).
Pav. Šaunant dvigubam šūviui arba vienalaikiui dvigubam šūviui(dupletas), šauliai gali stovėti kaip jie nori tik tarp pirmo ir antro lėkštučių taikinių. Kai tik pasirodo lėkštutės taikinys, šaulys privalo šauti ginklą prisidėjęs prie peties.

4. GINKLAI IR AMUNICIJA

4.1. Ginklų charakteristika
Naudojami ginklai privalo atitikti  galiojančius ginklų įstatymus. Jie turi būti prieinami prekyboje ir draudžiamas visikškas arba dalinis pakeitimas.
4.1.1. Lygiavamzdžiai ginklai
Visi šratiniai šautuvai su lygiais vamzdžiais su vamzdžio ilgiu  minimum 66 cm ir maximum 12 kalibru, parduodami komercinėje rinkoje, yra leidžiami išskyrus:
▪  Pusautomatiniai ginklai be ežektorių sistemos, kuri išmeta tuščią šovynį;
▪  Ginklai su paleidimo nuleistuku.
Pusautomatiniai ginklai yra leidžiami, bet turi būti užtaisyti maximum dviem šoviniais. Jie turi būti neužtaisyti prieš kiekvieną vietos pakeitimą.
Šauliams, kurie naudoja mažesnio nei 12 kalibro ginklus, nesuteikiamos jokios privilegijos.
4.1.2. Rungtis su graižtviniu ginklu
Standartiniai graižtviniai ginklai atitinkantys veikiančius šalies įstatymus yra ledižiami. Jie turi sverti ne daugiau nei penkis kilogramus (ginklas sveriamas su optiniu taikikliu, spyna ir dėtuve) ir turi būti ne mažesnio nei 22 Hornet kalibro. Galma naudoti jautrų nuleistuką. Draudžiama naudoti graižtvinius ginklus su bet kokia dvikoje atrama, žioties stabdžiu ir garso slopintuvu. Skylė nykščiui yra leidžiama naudoti.Vamzdis turi buti lygus ir tiesus.
Reguliuojamos buožės yra ledžiamos, bet tik pločiui reguliuoti, o ne aukščiui, ir turi būti šaulio užfiksuota su lipnia juosta prieš tikrinant ginklą. Bet kuriuo atveju, jei giklas viršyja  nustatytus matmenis, žiūrėti eskizą priede 5, varžybose yra neleidžiami.
Graižtvinio ginklo ilgis bendrai negali viršyti 125 cm.
Šautuvas su apkaba (repeater) ir  pusautomatinis graižtvinis ginklas turi būti naudojami kaip vienašūviai ginklai, ir užtaisomi rankiniu būdu priš kiekvieną šūvį. 7 mm kalibras visada naudojamas kontroliuoti smūgiui, nesvarbu kokį kalibrą naudoja šaulys.
Optinio taikiklio didinimas yra nekontroliuojamas.

4.2. Diržai
Ginklų diržai yra draudžiami.

4.3. Ginklų koregavimas ir pakeitimas
Visiškas arba dalinis ginklo pakeitimas, vamzdžio pakeitimas arba keičiami čokai yra draudžiami tos pačios serijos metu, bet leidžiami tarp pavienių ir dvigubų šūvių.  Varžybų metu draudžiama keisti optinius taikiklius.

4.4. Veikimo sutrikimas
Jei ginklo veikimas sutrinka, neatsižvelgiant į priežąstis, šaulys privalo likti stovėti, ginklą laikydamas nukreiptą link šaudymo zonos, neatidarydamas ginklo ar liesdamas saugiklio, kol ginklas nebus apžiūrėtas teisėjo.
Ginklas laikomas nenaudojamu, jei:
▪  jis negali šauti užtikrinant visiško saugumo;
▪  neuždega energijos užtaiso;
▪  tuščias šovinys neišmetamas dėl pusautomačio mechaninės problemos;
▪  vienalaikis smūgis (depletas) įvyksta abiejuose vamzdžiuose.
Visais šiais atvejai šaulys turi teisę be baudos šauti į kitą taikinį dukart toje pačioje serijoje, neskaitant ginklo pakeitimo. Trečias ir sekantys kartai, kada ginklas teisingai nesuveikia, užskaitoma kaip nuliai.
Sekantys incidentai neskaitomi veikimo sutrikimais ir teisėjas užprotokoluos rezultatą pagal paleistos lėkštutės taikinį:
▪  šaulio netinkamas elgesys;
▪  lizdas neužtaisytas arba užtaisytas su tuščiu šoviniu;
▪  ginklas saugioje padėtyje.
Esant „force of majeure“ (nenugalimai gamtos jėgai), šaulys gali teisėjo leidimu palikti savo komandą ir pabaigti savo seriją tuo laiku, kurį norodo teisėjas arba komisija.

4.5. Ginklo pasiskolinimas
Jei teisėjas išsiaiškina, kad šaudymo incidentas įvyko ne dėl šaulio kaltės, ir kad ginklas negali skubiai būti pataisytas, šaulys tuo atveju gali naudoti kitą ginklą su teisėjo leidimu, su sąlyga, kad šaulys gauna kitą šautuvą per tris minutes, nuo tada kai jo ginklas buvo pradėtas laikyti nenaudojamu.

4.6. Dalyjimasis ginklu
Du šauliai, šaudantys toje pačioje komandoje. Negali naudotis tuo pačiu ginklu.

4.7. Klaida taikinyje
Jeigu šaulys šauna šešis kartus į tą patį taikinį, blogiausi penki yra užskaitomi, o vienas geriausias yra anuliuojamas.
Jei šaulys A šauna į savo kaimyno B taikinį, šaulys A gali šauti iš viso ne daugiau nei penkis kartus, ir taikinyje A bus užskaitomi keturi šūviai.
Vertinant šaulio B taikinį (šeši šūviai taikinyje), procedūra tokia: jei įmanoma atskirti šaulio A šūvį (skirtingas kulkos diametras, todėl skirtingas skylės diametras), jis yra ištrinamas; jei tai neįmanoma nustatyti (tas pats sklylės diametras), tuo atveju bus užskaitomi geriausi penki šūviai šaulio B rezultatui, o blogiausias panaikintas.

4.8. Ginklo reguliavimas
Šaulys turi teisę reguliuoti savo ginklą ir optinį taikiklį visų varžybų metu, išskyrus kada yra atliekama jo serija. Šiam tikslui organizatorius suteikia, šaulio žinioje, atskirą 100 m šaudyklos plotą, ginklo reguliavimui.
Šaulys visą laiką yra atsakingas už savo ginklą ir amuniciją.

4.9. Amunicija
Tik komerciniu pagrindu pagaminta amunicija gali būti naudojama lėkštučių šaudymui. Visi sklaidymo įrenginiai arba šaudymas skirtingų diametrų šoviniais yra draudžiami. Juodojo parako naudojimas, trasuojantys šoviniai ir pertaisyti šoviniai yra uždrausti rungtyse su lygiavmzdžiu šautuvu tarptautinėse varžybose.
Teisėjas gali paimti du šovinius iš lygiavamzdžio arba graižvinio ginklo iš vieno arba kelių šaulių, kad komisija įvertintų ar yre laikomasi taisyklių.
Pertaisyti graižtviniai šoviniai gali būti naudojami.
4.9.1. Rungtis šaudant lygiavamzdžiu šautuvu
Šovinio šratų svoris turi būti nedidesnis kaip 28 gr, leistinas nukrypimas +2%. Šratai turi būti sferiniai, to pačio dydžio ir maximum diametras 2.55 mm, leistinas nukrypimas +0.1 mm.
4.9.2. Rungti šaudant graižtviniu ginklu
Pilnai dengtos kulkos yra uždraustos.

5. APRANGA 

5.1. Asmeninė apranga
Šaulys privalo eiti į šaudymo vietą apsirengęs medžiokliniais drabužiais, kurie yra dėvimi jo/jos šalyje (švarkas). Baltiniai turi būti bent trumpomis rankovėmis, su ar be apykalės, bet marškinėliai arba bliuzonas turi būti su apykakle. Šauliai negali būti plika krūtine po švarku. Saugumo sumetimais draudžiama devėti neprigludusį apavą. Norėdami dalyvauti varžybose, šauliai griežtai turi laikytis aukščiau išvardintų taisyklių.

5.2. Numeriai
Kiekvienas šaulys privalo nešioti pilną savo numerį, kuris aiškiai matytųsi. Šaulys, kuris neturės užsidėjęs savo numerio, bus iškarto paprašytas palikti šaudyklą ir komisija gali pašalinti jį/ją nuo varžybų.

5.3. Apsauga
Ausų apsauga yra privaloma visiems (šauliams ir esantiems šalia šaudymo vietos) visais atvejais.
Akių apsauga yra privaloma visiems (šauliams ir esantiems šalia šaudymo vietos) šaudant lygiavamzdžiu šautuvu.
Šaudymo pirštinės leidžiamos šaudant lygiavamzdžiu šautuvu.
Šaudant graižtviniu šautuvu draudžiamos bet kokios pirštinės.
Draudžiama devėti tokius aksesuarus kaip antkelis, paminkštinti švarkai, kiti paminštinimai, diržai ir smūgį sušvelninačios sistemos.

6. ELGESIO TAISYKLĖS

6.1. Saugumas
Visi šaunamieji ginklai, netgi neužtaisyti, privalo būti saugiai naudojami ir paties naudotojo atsakomybėje. Graižtviniai ginklai turi būti nešiojami atidaryti ir neužtaisyti. Ginklai su stacionariais vamzdžiais (pusautomatis, repeaters, „Darne“ sistemos ir t.t.), uoksas turi būti atidarytas ir ginklas nešamas vamzdzį nukreipus į viršų arba apačią.
Kai šauliai nenaudoja savo ginklų, jie turi būti vertikaliai padėti ant graižtvų lentynos ar panašią vietą.
Kitų šaulių ginklai negali būti liečiami be sutikimo.
Jei šaulys manipuliuoja užtaisytu ginklu be teisėjo leidimo prieš komandą „pradėti šaudyti“, jis gali gauti įspėjimą ir pašalintas nuo varžybų dėl pakartotino pažeidimo.
Jei šaudymas buvo sustabdytas, ginklas tučtuojau turi būti perlaužtas, ir negali būti uždarytas arba pertaisytas kol šaudymas komisijos teisėjas duos leidimą tęsti šaudymą.
Šauliai ir kiti asmenys esantys šaudymo linijoje privalo devėti ausų apsaugas ar kitas tinkamas apsaugas nuo garso.

6.2. Įsivaizduojamas šaudymas
Tariamas/ imituojamas šaudymas yra draudžiamas šaudykloje arba už jos ribų. Šauliams draudžiama taikytis ar šaudyti į kitųšaulių taikinius. Taip pat draudžiama sąmoningai taikytis ar šauti į gyvūnus. Šauliai gali būti nubausti už atsitiktinį šūvį.

6.3. Šaulio nebuvimas pašaukimo metu
Jei šaulys nepasirodo prieš teisėją prieš pirmosios serijos šūvį iššautą jo/jos komandos, ir pakvietus tris kartus, bus skiriama bauda pralesti seriją, t.y. 25 lėkštutės arba 20 šovinių.
Jei šaulys nepasirodo ar palieka varžybas nedavę teisėjams pateisinamos priežasties, šis elgesys bus laikomas kaip nederantis sportininkui. Disciplinarinis komitetas priims sprendimą dėl baudos, kuri turi būti taikoma prasikaltusiam šauliui per sekantį susitikimą.

6.4. Protestai
Jei šaulys nesutinka su teisėjo sprendimu dėl jo/jos šūvio, protestas turi būti išreiškiamas iškart pakeliant ranką ir pasakius „Protestas“ arba „Apeliuoju“. Teisėjas privalo iškarto nutraukti šaudymą, ir pasikonsultavęs su pagalbiniais teisėjais, paskelbti savo galutinį nuosprendį. Jokiu būdu lėkštutės taikinys negali būti paimtas apžiūrėjimui, ar ji buvo kliūdyta ar ne. Komandos šauliai neturi teisės įsiterpti ar išreikšti savo nuomonę dėl teisėjo teisėjavimo ar sprendimo. Šauliai gali apeliuoti į teisėjų kolegiją/komisiją, kad nuginčyti teisėjo sprendimą. Apeliacija turi būti pateikta raštiškai kartu su užstatu, nustatytu komisijos prieš varžybas, kuris bus grąžinamas šauliui, jei protestas bus pripažintas komisijos. Šiuo atveju komisija gali duoti nurodymą teisėjui pakeisti savo sprendimus ateityje, arba paskirti naują teisėją, ar galiausiai pakoreguoti teisėjo sprendimą. Apeliacija negali būti iškelta teisėjui sekančiais atvejais:
▪  Rungtyje šaudant lygiavamzdžiu šautuvu:
▪  šūvis įvertintas „geras“ arba „nulis“
▪  trajektorija įvertinama teisingai arba „no bird“
▪  lėkštutės taikinys paleidžiamas taisyklėse numatytu laiko tarpu.
▪  Rungtis šaudant graižtviniu ginklu
▪  Sprendimas šūviui 10, 9 arba … nulis

TARPTAUTINIŲ VARŽYBŲ ORGANIZACIJA

7. DALYVAVIMAS

Šauliai, kurie pristatomi nacionalinės federacijos priklausančios Fitasc, turi teisę dalyvauti varžybose. Šauliai turi būti tos pačios tautybės, kaip ir federacija, kurią jie atstovauja.
Kiekvienas dalyvis privalo turėti Civilinės atsakobybės draudimą.
Šaulių ir jų pavaduojančių asmenų vardai turi būti žinomi ne mažiau kaip keturias savaites prieš varžybų pradžią. Dalyvaudami varžybose, šauliai sutinka su visomis taisyklėmis ir atsisako bet kokių teisinių ginčų.

8. NACIONALINĖS KOMANDOS IR INDIVIDUALŪS ŠAULIAI 

Nacionalinė federacija gali pristatyti nacionalinę komandą, suformuotą iš šešių šaulių. Tik penki geriausi rezultatai bus skaičiuojami į komandos rezultatus. Jei nacionalinė federacija pristato tik penkis šaulius savo komandoje, bus užskaitomi visi penki rezultati. Jei šalį atstovauja mažiau nei penki šauliai, jie bus klasifikuojami kaip individualūs šauliai.
Individualiems šauliams nėra startinio mokesčio.
Visa komanda privalo pradėti toje pačioje vietoje per kiekvieną varžybų seriją. Pradedančios komandos bus organizatorių išrenkamos atsitiktinai stebint komisijos atstovams.
Visi dalyviai turi dalyvauti abejose varžybų grupėse, t.y.:
▪  lygiavamzdis: Compak rungtyje penkiadešimt lėkštučių taikinių ir penkiadešimt lėkštučių taikinių Trench rungtyje;
▪  graižtvas: keturiasdešimt šūvių (du kartus po dvidešimt), t.y. po penkis šūvius popierinių taikinių rungtyje (stirna, lapė, gemzė ir šernas arba bėgantis šernas).
Taškų skaičiai:
▪  graižtvas: keturi šimtai taškų (keturiasdešmit šūvių po dešimties taškų);
▪  lygiavamzdis: keturi šimtai taškų (vienas šimtas lėkštučių taikinių po keturis taškus);
▪  individualiai maximum: aštuoni šimtai taškų;
▪  komanda maximum: keturi tūkstančiai taškų.
Kievienas komandos narys taip pat varžosi dėl individualios vietos. Tik visi rezultatai penkių geriausių šaulių užskaitomi komandai.
Europos ir Pasaulio  titulas bus suteikiamas atskirai už kombinuotų rungčių šaudymą, induvidualiai ir komandos pagrindu. Taip pat bus apdovanoti:
▪  pasaulio čemionate: pasaulio taurė už rungtis su graižtviniu ginklu ar rungtis šaudant lygiavamzdžiu šautuvu, individualiai ir komandos;
▪  Europos čempionatas: Europos taurė už už rungtis su graižtviniu ginklu ar rungtis šaudant lygiavamzdžiu šautuvu, individualiai ir komandos.

Nacionalinės komandos ir individualūs šauliai.
Nacionalinė federacija gali pristatyti komandą suformuotą iš šešių šaulių. Tik penki geriausi rezultatai bus užskaitomi komandiniam rezultatui. Jeigu nacionalinė federacija savo komandoje pristato tik penkis šaulius, visi penki rezultatai bus užskaitiniai. Jeigu šalis dalyvauja su mažiau nei penkiais šauliais jie bus klasifikuojami kaip individualūs šauliai.
Individualiems šauliams nėra startinio mokesčio.
Visa komanda privalo startuoti tame pačiame taške kiekvienose varžybose. Burtu pagalba, su vieno ar kelių teisėjų priežiūra, bus traukiami burtai komandų šaudymo eiliškumui nustatyti.

Visi dalyviai privalo dalyvauti abiejose varžybų dalyse:
▪  Lygiavamzdis: 50 lėkštučių Compak ir 50 lėkštutės trančėjos rungtyse;
▪  Graižtvinis: keturiasdešimt šūvių ( du kart po dvidešimt) pvz. penki šūviai į popierinį taikinį (elnias, lapė, kalnų ožys, šernas arba bėgantis šernas)
Taškų skaičius:
▪  Graižtvinio: keturi šimtai taškų (keturiasdešimt šūvių po max 10 taškų);
▪  Lygiavamzdžio: keturi šimtai taškų (šimtas lėkštučių po keturis taškus);
▪  Vieno asmens maksimumas: aštuoni šimtai taškų;
▪  Komandos maksimumas: keturi tūkstančiai taškų.
Kiekvienas komandos narys taip pat varžosi dėl individualių reitingų. Tik bendri geriausių šaulių rezultatai skaičiuojami į komandinį rezultatą.

Europos ar Pasaulio čempiono titulas bus įteikiamas atskirai už kombinuoto medzioklinio šaudymo individualią ir komandinę įskaitą.
Taip pat bus apdovanojami:
▪  Pasaulio čempionate: pasaulio taurėse graižtvinio šaudymo ir šaudymo lygiavamzdžiu šautuvu individualūs bei komandiniai apdovanojimai.
▪  Europos čempionate: Europos taurėse graižtvinio šaudymo ir šaudymo lygiavamzdžiu šautuvu individualūs bei komandiniai apdovanojimai.

Čempionatas Titulas Nacionalinėkomanda Individualūs šauliai Rungtis graižtviniu šautuvu Rungtis lygiavamzdžiu šautuvu Rungties graižtviniu šautuvu taškai Rungties lygiavamzdžiu šautuvu taškai Viso
taškų
Pasaulio
Pasaulio
Pasaulio
Pasaulio
Pasaulio
Pasaulio
Europos
Europos
Europos
Europos
Europos
Europos
Grand Prix
Grand Prix
Grand Prix

9. TEISĖJAI

Tarptautinės varžybos yra prižiūrimos teisėjų kolegijos į kurią įeina atstovai iš kiekvienos šalies kurios yra užsiregistravusios varžyboms. Varžybų pirmininkas turi būti iš šalies organizuojančios šias varžybas.
Teisėjų kolegija gali priimti sprendimus tik esant varžybų pirmininkui ir bent ketvirtadaliui teisėjų kolegijos atstovų. Jeigu teisėjų nuomonės išsiskiria, lemiamą žodį turi varžybų pirmininkas.
Kiekvienas teisėjų kolegijos atstovas privalo dėvėti organizatorių pateiktą ženklelį.

Teisėjų kolegijos vaidmuo:
▪  Patikrinti teisėjų nacionalines/tarptautines licenzijas ir, jeigu nera užtenkamai teisėjų, nacionalinės federacijos ar varžybų organizatorių rekomendacija, parinkti žmogų iš dalyvių kuris būtų kaip papildomas teisėjas.
▪  Užtikrinti kad sportingo taisyklės būtų taikomos varžybų metu, įskaitant ginklų, amunicijos ir taikinių patikrinimus techniniais testais;
▪  Reaguoti į protestus;
▪  Skirti atitinkamas bausmes šauliams nesilaikantiems taisyklių ar besielgentiems nesportiškai. (13 Skyrius)
Teisėjų kolegijos nariai bei teisėjai yra atsakingi už patikras prieš šaudymą. Įrenginiai privalo atitikti specifikacijas, o pasiruošimas turi vykti efektyviai bei sklandžiai.
Nenumatytu atveju (pvz. Galimybė kad šaudymo varžybos bus sustabdomoms ilgesniam laiko tarpui) du teisėjų kolegijos nariai paskirti pirmininko, su teisėjų sutikimu, gali priimti atitinkamus sprendimus.
Teisėjų kolegijos pirmininkas privalo užtikrinti, jog bent du kolegijos nariai yra prie šaudymo pozicijų.
Teisėjų kolegija gali sumažinti taikinių skaičių „force majeure“ atveju. Šauliai turi galimybę susigražinti pinigus sumokėtus už neivykusias treniruotes, kur buvo mokėta už vieną lėkštutę.

Apelecinė komisija privalo būti sukurta kiekvienoms tarptautinėms varžyboms, kad išklausytų dalyvių ar Fitasc narių apeliacijas.
Komisija sudarys:
▪  Fitasc pirmininkas ( arba jo atstovas)
▪  Techninės komisijos pirmininkas ( arba jo atstovas)
▪  Teisėjų kolegijos pirmininkas ( arba jo atstovas)
Apelecinė komisija sukuriama tuo pat metu kaip ir teisėjų kolegija.

10. ORGANIZACINIS KOMITETAS (žiūrėti sutartyje)

Organizacinis komitetas, su teisėjų kolegijos pagalba, suranda būdą kaip paskirstyti šaudymo vietas. Šaudymo tvarka, iš anksto numatytu laiku, kad galėtu dalyvauti kiekvienos šalies atstovai, traukiama burtų keliu, varžybų išvakarėse. Komanda formuojama iš šešių šaulių (minimum 3 šauliai). Priklausomai nuo šaulių skaičiaus, teisėjų kolegija gali suformuoti dvi grupes šaudymui ryte arba po pietų, su pasikeitimais sekančią dieną.

11. FEDERACIJOS ATSTOVAS (žiūrėti sutartyje)

Federacijos atstovas yra organizacinio komiteto pirmininkas.

12. TEISĖJAI IR ŽYMĖTOJAI

12.1. Teisėjai
Teisėjai oficialiai prisiekia:
▪  Prižiūrėti taisykles ir žiūrėti kad jų būtų laikomasi;
▪  Priiminėti sąžiningus bei nešališkus sprendimus;
▪  Vienodai vertinti savo klubo ar šalies šaulius kitų šaulių atžvilgiu;
▪  Visada būti vietoje iš kurios būtų galima stebėti ir vertinti dalyvius optimaliausiomis sąlygomis.
▪  Pranešti savo sprendimus aiškiai ir garsiai, kad juos girdėtų visi šauliai;
▪  Dėmesingai išklausyti šaulių skundus;
▪  Prie savęs turėti naujausias sportingo taisykles.
Šaudymas prižiūrimas vyr teisėjo turinčio teisėjo licenziją, kuris aiškiai pasako ar lėkštutę užskaityti kaip nepataikytą – „nulis“ arba kaip pataikytą – „geras“. Šaudymo į popieriniį taikinį rezultatai yra skelbiami šaulio akivaizdoje teisėjo patalpose skirtose tam tikslui.
Teisėjas bei jo asistentai, su teisėjų kolegijos priežiūra, vykdo viską pagal taisykles, užtikrina publikos sauguma, taipogi prižiūri kad susirinkusieji netrugdytų dalyvių.
Teisėjai yra atsakingi už tai, kad įrenginiai atitiktų reikalavimus ir kad pasiruošimas butų vykdomas teisingai bei efektyviai.
Teisėjai, bei kiti oficialūs atstovai yra atsakingi už signalą „pradėti šaudyti“ „baigti šaudyti“ „išsitaisyti“ ir visas kitas instrukcijas reikalingas tvarkingam šaudymui. Teisėjai taipat privalo užtikrinti kad komandos būtų vykdomos ir kad šautuvais naudojamasi nesukeliant pavojaus sau, bei aplinkiniams.
Vyr teisėjas priima sprendimus niekieno neįtakojamas (vienas). Bet kuris pagalbinis teisėjas turėdamas kitokią nuomonę nei vyr teisėjas turėtų pakelti ranką ir informuoti vyr teisėją apie savo sprendimą. Vyr teisėjas turi teisę pasikonsultuoti su pagalbiniais teisėjais ir tik tada priimti sprendimą.
Šaulio komandos draugai negali kištis ar reikšti savo nuomonės teisėjui priiminėjančiam spendimus.
Iškart po kiekvienos serijos šaudymo rezultatai yra apžiūrimi ir palyginami. Jeigu yra matoma kitokių skylučių taikinyje nei dauguma jos yra anuliuojamos ir užskaitomos tik vienodos. Po šio patikrinimo paskelbiami rezultatai. Rezultatai skelbiami teisėjo aiškiai ir garsiai, kad visi šauliai galėtų visą tai girdėti. Kiekvienas šaulys privalo pasitikrinti ir pasirašyti savo galutinių rezultatų ataskaitą prieš palikdamas šaudyklą. Po šio formalumo nebebus priimami jokie skundai.

12.2. Žymėtojai / konsultantai
12.2.1. Šaudymas lygiavamzdžiu šautuvu
Teisėjams talkininkauja trys šauliai pasirinkti iš prieš tai šaudžiusios dalyvių grupės. Šauliai negali atsisakyti atlikti šių pareigų, bet teisėjai gali pakeisti vienus šaulius kitais. Bet kuris šaulys atsisakęs padėti teisėjams, arba netinkamai vykdantis savo pareigas, gali būti nubaustas.
Vienas teisėjo padėjėjas paskiriamas į kairę, kitas į  dešinę šaudymo zonos pusę, abu padėjėjai turi gerai matyti visą šaudymo zoną. Trečias padėjėjas priskiriamas prie rezultatų lentos ir viešai surašinėja rezultatus bei informuoja šaulius.
12.2.2. Šaudymas graižtviniu šautuvu
Rezultatai apskaičiuojami teisėjų tik tam skirtose patalpose.

13. VARŽYBŲ PROTOKOLAS

Bus naudojami standartiniai Fitasc varžybų protokolai.

13.1. Šaudymas lygiavamzdžiu šautuvu
Varžybų protokolas, su teisėjo priežiūra, užpildomas pirmo, trečio ir penkto šaulio iš prieš tai šaudžiusios komandos. Vienas iš komandos šaulių, teisėjo paskyrimu, žymi teisėjo diktuojamus rezultatus. Lėkštutės į kurias nepataikyta žymimos „O“ lėkštutės į kurias pataikyta žymimos „X“ arba „/“ (

13.2. Šaudymas graižtviniu šautuvu
Šaudymo rezultatus, ant taikinių, surašo teisėjas, o bendras rezultatas įrašomas į varžybų protokolą kurį kiekvienas šaulys privalo pasirašyti.

14. NUOBAUDOS

Visi šauliai dalyvaujantis varžybose privalo būti susupažinę su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis. Dalyvaudami varžybose šauliai automatiškai sutinka sankcijomis ir pasėkmėmis už taisyklių nesilaikymą bei teisėjų nurodymų nepaisymą.

14.1 Nuobaudos
Jeigu šaulys naudoja ginklus ar amuniciją neatitinkančią standartų minėtų 4.1, 4.2 ir 4.8 punktuose, visi iššauti šūviai bus anuliuojami.
Kiekvienas šaulys besielgiantis nepaklusniai bei keliantis grėsmę aplinkiniams gali būti pašalinamas iš varžybų po vieno įspėjimo.
Jeigu šaulys palieka komandą be jokio paaiškinimo t.y. be vienos iš priežaščių paminėtų šiose taisyklėse, be teisėjo žinios, visos likusios nešautos lėkštutės bus uzskaitomos kaip nepataikymas ir 0 taškų bus pridedama prie galutinio rezultato.
Jeigu kuris nors teisėjų kolegijos narys pamato kad šauliai savavališkai „tempia laiką“ ar nesportiškai elgiasi, jų elgesys gali būti svarstomas teisėjų kolegijos.

15. PERŠAUDYMAI

Jeigu yra kelios komandos surinkusios vienodai taškų, aukščiausią vietą užima paskutinė šaudžiusi komanda, paskui seka prieš ją šaudžiusi komanta ir t.t. Šauliai surinkę vienodai taškų individualioje įskaitoje varžantis dėl 1-3 vietos peršaudo į skrendančias lėkštutes bei „bėgantį šerną“ be atramos. Jei rezultatai bus lygūs po peršaudymo, šauliai šaudys i skrendančias lėkstutes, turėdami po vieną šovinį vienai lėkštutei. Pirmas nepataikęs šaulys bus eliminuojamas. Šauliai besivaržantys dėl žemesnių nei 3-čia vietų bus skirstomi vietomis taip pat kaip komandinėje rungtyje.
Jei peršaudymas neįvyksta iš anksto nustatytu laiku, šauliai turi būti pasiruošę ir laukti teisėjo kvietimo, nes jie turės peršaudyti greičiau nei per 15 minučių nuo gauto kvietimo. Jei per tą laiką šauliai nepasirodys peršaudyme, jie bus eliminuoti.

16. SPECIALŪS TERMINAI

Komanda – grupė šaulių, sudaryta daugiausiai iš 6 asmenų, šaudantys į taikinius tuo pačiu metu.
Serija – susideda is 25 šūvių į lekštutes arba 20 šūvių į 4 taikinius.
Mašinėlė – šrenginys ir prietaisas taikinio paleidimui.
Sonopull – Prietaisas, reaguojantis į šaulio balsą ir paleidžiantis lėkštutės pagal jo komandą.
Šūvis  – vieno šovinio iššovimas
Tranšėja – lėkštučių šaudymo aikštelė
Lėkštutė – lėkštutė
Trajektorija – lėkštutės skridimo linija
Taikinys – popierinis taikinys