Dėmesio !!!

Kviečiame visus federacijos narius į visuotinį susirinkimą, kuris įvyks 2023-03-18 Jurbarko šaudymo centre. Visuotinis susirinkimas vyks iškart po pirmo etapo varžybų.Prašome gausiai dalyvauti.

SUSIRINKIMO TIKSLAS:

Pristatyti visuotiniam narių susirinkimui metinę veiklos ir finansinę ataskaitą už 2022 m. ir patvirtinti 2023 metų LKMŠF veiklos planą, naujo prezidento rinkimai.

Kvietimas ir dienotvarkė federacijos nariams išsiųsti elektroniniu paštu, taip pat paskelbta internetinėje svetainėje www.lkmsf.lt, kaip numatyta Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo federacijos 2010 m. rugpjūčio 26 d. patvirtintų įstatų 8.2 punkte (pridedama, Priedas Nr.1 „Pranešimai apie visuotinį ataskaitinį – rinkiminį narių susirinkimą“).

Kvorumas sprendimų priėmimui yra. DARBOTVARKĖ:

  1. LKMŠF prezidento metinė veiklos ir finansinė ataskaita už 2022 m.
  2. 2023 metų LKMŠF veiklos planas ir jo tvirtinimas.
  3. Federacijos vadovo rinkimai.
  4. Einamieji klausimai