24 gegužės, 2019

Europos Sąjungos šalys

LEIDIMAI Į EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIS:

Norint išvežti ginklus iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos šalis medžioklės ir sporto tikslais, reikia turėti Europos šaunamojo ginklo leidimą, kurį galite užsisakyti epolicija.lt puslapyje:

https://www.epolicija.lt/web/guest/services.

Taip pat pateikti prašymą ir reikiamus dokumentus galima teritorinėje policijos įstaigoje. Dokumentus gali pateikti registruotu laišku, elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai teritorinei policijos įstaigai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.
Teikiant prašymą elektroniniu būdu reikia prisegti šių dokumentų kopijas:
 fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 dokumentai, patvirtinantys B, C, D kategorijų ginklų 2 turėjimo teisėtumą.
Prašymo forma gali būti laisva arba prašymas rengiamas pagal formą. Prašymo forma yra skelbiama https://www.epolicija.lt.
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė – Per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia Europos šaunamojo ginklo leidimui išduoti, gavimo.
Leidimą galima atsiimti tik policijos įstaigoje. Atsiimti leidimą reikės tada, kai paslauga bus įvykdyta. Sistema informuos, kurioje įstaigoje reikia atsiimti leidimą.

Užsieniečiams, norintiems įsivežti ginklus į Lietuvos Respubliką medžioklės ir sporto tikslais, užtenka turėti Europos šaunamojo ginklo leidimą. Papildomų dokumentų nereikia.