24 gegužės, 2019

Ne ES šalys

Leidimai išvežti ginklus  į ne Europos sąjungos šalis arba vienkartinis leidimas išvežti ginklus.

Leidimus eksportuoti, importuoti ar gabenti tranzitu ginklus (pvz.: medžioklinius, sportinius), tarp jų Europos Sąjungos valstybės viduje, išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Asmenys, įvežantys į Lietuvos Respubliką ar išvežantys iš jos ginklus, privalo juos raštu deklaruoti muitinės poste ir muitinį tikrinimą atliekantiems pareigūnams kartu su kitais privalomais dokumentais pateikti deklaraciją, ginklus ir leidimo įvežti (išvežti) ginklus originalą.

Norėdamas gauti teisę įvežti (išvežti) ginklus į Lietuvos Respubliką (iš Lietuvos Respublikos) fizinis ar juridinis asmuo pateikia Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ar teritorinei policijos įstaigai prašymą leidimo įvežti (išvežti) ginklus. https://www.epolicija.lt/web/guest/services Prašymo forma

Teikiant prašymą reikia prisegti šių dokumentų kopijas:

  • Užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotus leidimus įvežti ginklus (tik ginklų išvežimo iš Lietuvos Respublikos atveju);
  • Dokumentus, patvirtinančius ginklų vežimo tikslą;

Juridinis ar fizinis asmuo dokumentus gali pateikti registruotu laišku, nuotoliniu būdu, elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai Policijos departamentui ar teritorinei policijos įstaigai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Jeigu šie dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateikiamas vertimas į lietuvių kalbą.

 

Leidimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo.

Leidimą galima atsiimti tik policijos įstaigoje.
Atsiimti leidimą reikės tada, kai paslauga bus įvykdyta. Sistema informuos, kurioje įstaigoje reikia atsiimti leidimą.

VIENKARTINIAI LEIDIMAI ĮVEŽTI GINKLUS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ

Užsieniečiai iš ne ES šalių arba neturintys Europos šaunamojo ginklo leidimo turi pateikti žemiau prisegtą prašymo formą. Ją galima pateikti Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ar teritorinei policijos įstaigai prašymą leidimo įvežti ginklus. Taip pat galima pateikti Juridiniams asmenims, turintiems teisę Lietuvos Respublikoje organizuoti medžioklę ar šaudymo sporto varžybas (treniruotes). Be to, dokumentus dėl leidimų gavimo užsieniečiai Policijos departamentui gali pateikti per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas ar Užsienio reikalų ministeriją.

 

Kartu su prašymo forma reikia pateikti:

  • Paso kopiją;
  • Ginklo leidimo kopiją;

Prašymo forma