LIETUVOS KOMBINUOTO MEDŽIOKLINIO ŠAUDYMO FEDERACIJOS

NARIŲ SĄRAŠAS 2022.06.22

*Pastaba: „Visuotinio narių susirinkimo 2016.06.25 Nr.2016/3“ nutarimu, nesumokėjus nario mokesčio iki Įstatuose nurodytos datos (Ataskaitinio susirinkimo už praeitus metus, įprastai rengiamo LKMŠF I-ojo etapo varžybų dieną), narystė sustabdoma (SUSPEND). Narystė suaktyvinama gavus apmokėjimą.

DĖMESIO! Nariai nemokėję dvejus metus nario mokesčio, ataskaitiniam susirinkimui pritarus, šalinami iš Federacijos sąrašų (sąraše pažymėti raudona spalva (SUSPEND). Šiuo metu, paliekama galimybė atstatyti Nario statusą, sumokėjus mokestį už visus pradelstus metus. Visuotiniam narių susirinkimui pritarus, sekančiais metais narys, toliau nemokantis mokesčio, šalinamas (STOPPED)

Prašome pasitikrinti savo kontaktinius duomenis, pateiktus lentelėje. Jeigu nurodytas klaidingas el.adresas, negausite pranešimų bei negalėsite dalyvauti balsavime elektroniniu būdu.

Sąrašas atnaujinamas ne rečiau, kaip kartą per mėnesį.

Narių sąrašas 2024 (Balandis)