Options

Content elements:
Slideshow background:
Bottom:
Footer:
Link Color:
Color suggestions:
Header Style:
Google Fonts
expand
Antradienis, 19 03 2019
  • Peržiūros: 501

Pasikeitė šaudymo varžybų treniruotės Šiauliuose laikas iš vasario 23 dienos į kovo 2 dieną.

  • Peržiūros: 487

VISUOTINIS ATASKAITINIS RINKIMINIS LKMŠF NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

2013 m. sausio 4 d.

Šiauliai

 

 

 

Susirinkimas vyksta 2013 m. sausio 4 d. Šiaulių arenoje, adresu Jablonskio g. 16, Šiauliai. Susirinkime dalyvauja: Sigitas Reinikis, Mindaugas Tamošiūnas, Laurynas Mitkus, Algirdas Viršila, Mindaugas Raudonis, Vilius Raicevičius, Romualdas Vaitkevičius, Gytis Misiukevičius, Gintautas Rimša.

 Pasiūlyta susirinkimo pirmininku išrinkti Gintautą Rimšą, sekretoriumi Vilių Raicevičių.

 Balsuota „už“ – 9 (100%) balsų. 

 

Susirinkimo darbotvarkė:

LKMŠF 2012 metų veiklos rezultatų ataskaita.

LKMŠF Prezidento ataskaita.

Naujo LKMŠF Prezidento rinkimai.

Einamieji klausimai.

Balsuota „už“-9 (100%) balsų. Darbotvarkė priimta.

 

Svarstyta:

1.2012 metų LKMŠF finansinės veiklos ataskaitą  pateikia susirinkimo pirmininkas Gintautas Rimša.

2012 m. federacija uždirbo 10.343 Lt. (dešimt tūkstančių tris šimtus keturiasdešimt tris litus 00 ct.) pajamų (tame tarpe – steigėjų tiksliniai įnašai, nario mokesčiai bei parama),  bei patyrė 11.526 Lt. (vienuolika tūkstančių penkis šimtus dvidešimt šešis litus 00 ct.) bendrų (atlyginimas už darbą, socialinis draudimas, ryšių, finansinės ir kt.) sąnaudų. 

Federacijos pajamas 2012 m. sudarė:

1. Steigėjų tiksliniai įnašai, viso – 6 000.00 Lt.

2. Federacijos narių įmokėti nario mokesčiai, viso – 1 700.00 Lt., naujų narių įmokėti stojimo mokesčiai, viso – 1 200.00 Lt., gauta anoniminė parama, viso – 203.00 Lt.

3. Varžybų organizavimo pajamos, viso – 1 240.00 Lt.

Asociacijos sąnaudas 2012 m. sudarė:

1. Sumokėtas nario mokestis Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chaose – 2 880.00 Lt. 

2. Išlaidos už 6 federacijos narių komandos dalyvavimą tarptautinėse kombinuoto medžioklinio šaudymo varžybose bei draudimą – 3 781.00 Lt. (pridedama sąskaitos kopija)

3. Sąnaudos internetui - 135.00 Lt. sumokėta UAB „Interneto vizija“.

4. Kitos administracinės sąnaudos – 1 198.00 Lt.:

4.1. UAB „Velgama“  - 103.00 Lt. už emblemos maketavimą, projektą, 116.00 Lt. už firminio blanko bei diplomų maketavimą;

4.2. UAB „Donalina“ – 48.00 Lt.;

4.3. UAB „Sidabrinis medis“ – 683.00 Lt. už prizus (taures ir medalius; graviravimą) varžyboms;

4.4. UAB „Saulės radijo reklama“ – 248.00 Lt. už vėliavos gamybą.

5. Sumokėtas darbo užmokestis bei su juo susiję mokesčiai – 3 223.00 Lt.

6. Nuostolis iš valiutos pirkimo – 16.00 Lt.

7. Kitos finansinės sąnaudos (banko paslaugos už piniginius pavedimus ir kita) – 177.00 Lt. 

8. Reprezentacinės sąnaudos – 116.00 Lt.

Nutarta:

 patvirtinti  2012 metų LKMŠF finansinės veiklos ataskaitą.

Balsuota: „už“ – 9 (100%) balsų.

2. 2012 metų LKMŠF veiklos  ataskaitą pateikė susirinkimo pirminikas Gintautas Rimša.

Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo federacija, kodas 302542586, buveinės adresas-Dvaro55-15, Šiauliai įkurta 2010 m. rugsėjo 3 d. Šiaulių mieste. Federacijos teisinė forma- asociacija. Federacija pagal LR įstatymus yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – vienyti kombinuoto medžioklinio šaudymo federacijos narius, koordinuoti jų veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, propaguoti kombinuoto medžioklinio šaudymo ( šaudymo į stacionarius, judančius ir skraidančius taikinius ) tradicijas Lietuvoje.                            2012 metais į LKMŠF įstojo 10 naujų narių. Tad šiuo metu  LKMŠF savo gretose turi 17 narių.

2012 metais įvykdyti beveik visi  2012 metų vasario 1 dieną Šiauliuose,  visuotiniame federacijos narių susirinkime  iškelti uždaviniai:

suorganizuotas LKMŠF emblemos sukūrimo konkursas. Konkursą organizavo Nerijus Rimša. Gauti 7 pasiūlymai. Geriausiu pripažintas Prezidento Gintauto Rimšos pasiūlytas variantas;

pagaminta LKMŠF vėliava;

sukurtas ir užregistruotas naujas LKMŠF internetinis puslapis ( HYPERLINK "http://www.lkmsf.lt" www.lkmsf.lt);

LKMŠF kartu su UAB „Vollit“ ir UAB „ Oksalis“ pravėdė 4 kombinuoto medžioklinio šaudymo varžybų etapus:

  LKMŠF taurės I etapas vyko 2012 04 21 VOLLIT šaudymo centre. Varžybose startavo 12 LKMŠF narių. Prizines vietas laimėjo Laurynas Mitkus ( 365 taškai),

Sigitas Reinikis (345 taškai), Algirdas Viršila (339 taškai).

 LKMŠF taurės  II etapas vyko 2012 05 12  UAB „OKSALIS“ šaudymo centre. Varžybose startavo 13 LKMŠF narių.  Pirmąją vietą laimėjo Jurij Kiriuščenko 650 tšk.,antrąją vietą laimėjo Sigitas Reinikis 648 tšk., trečiąją – Laurynas Mitkus 644 tšk. 

 LKMŠF taurės  III etapas vyko VOLLIT šaudymo centre  2012 05 26. Varžybose startavo 12 LKMŠF narių. Pirmąją vietą laimėjo Laurynas Mitkus 318 tšk., antrąją – Algirdas Viršila 301 tšk., trečiąją – Romualdas Vaitkevičius 294 tšk.

 LKMŠF taurės  IV etapas vyko UAB „OKSALIS“ šaudymo centre 2012 06 09. Varžybose startavo 12 LKMŠF narių. Pirmąją vietą laimėjo Laurynas Mitkus 375 tšk., antrąją – Sigitas Reinikis – 371 tšk., trečiąją – Algirdas Viršila – 364 tšk.

Pagal trijų etapų varžybų rezultatus buvo sudaryta Lietuvos KMŠF rinktinė, kuri liepos 15-17 dienomis startavo Europos KMŠ  Estijoje.  Lietuvos rinktinė užimė 11 vietą. Individualiai geriausiai sekėsi Laurynui Mitkui surinkusiam 743 taškus. 

Rinktinės nariai ir Federacija dėkinga UAB”Oksalis”, UAB”Vollit” ir VšĮ”MilDot” už paramą deleguojant rinktinę į Europos čempionatą.

2012 07 07-08 LKMŠF kartu su VšĮ VOLLIT šaudymo centras pravedė tarptautines kombinuoto medžioklinio šaudymo varžybas V-ųjų TAFISA Pasaulio sportas visiems žaidynių Šiauliai 2012 programoje. Varžybose startavo 50 sportininkų jaunimo, moterų ir bendroje įskaitoje

 Bendroje įskaitoje nugalėjo Rivo Poltimae (Estija) – 740 tšk., antras liko Remigiusz Wlozarczyk(Lenkija) – 740 tšk., trečias -  Laurynas Mitkus(Lietuva)- 735tšk. 

 

Komandinėje įskaitoje nugalėjo Estijos komanda – 3558 tšk., antri liko Žemaičių/ Šilalės komanda 3311 tšk., trečia – Medžiotojų sostinės komanda – 3287 tšk. Viso dalyvavo 5 komandos.

 Siekiant kuo geriau pasiruošti tarptautinėms varžyboms LKMŠF susitarė su FITASC,  ir   dviems Lietuvos atstovams buvo sudarytos sąlygos pasitvirtinti tarptautinę kombinuoto medžioklinio šaudymo teisėjo kategoriją. Pagrindinis egzaminas vyko Europos kombinuoto medžioklinio šaudymo čempionato metu. Rimvydas ir Nerijus sėkmingai susitvarkė su reikalavimais ir šiuo metu LKMŠF turi du tarptautinės kategorijos teisėjus: Rimvydą Spiečių ir Nerijų Rimšą. 

Nutarta:

Patvirtinti 2012 metų LKMŠF Prezidento veiklos ataskaitą.

Balsuota “už” – 9 (100%) balsų.

 

3.Dėl didelio užimtumo pagrindiniame darbe negalėdamas skirti maximumo jėgų federacijos darbui bei motyvuodamas tuo, kad Prezidentu turėtų būti žmogus, aktyviai dalyvaujantis kombinuoto medžioklinio šaudymo  varžybose ir tiesiogiai susiduriantis ir žinantis visas šaulių problemas bei rūpesčius, Prezidentas Gintautas Rimša pareiškė atsistatydinąs ir pasiūlė naujuoju Prezidentu išrinkti Sigitą Reinikį. Vilius  Raicevičius pasiūlė Prezidentu – Gytį Misiukevičių, o Sigitas Reinikis – Lauryną Mitkų.

Balsuojant Gytis Misiukevičius surinko 1 balsą. Laurynas Mitkus – 3 balsus, Sigitas Reinikis – 5 balsus.

Nutarta:

 naujuoju Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo federacijos Prezidentu išrinkti Sigitą Reinikį.

 

Einamieji klausimai.

Gintautas Rimša paskelbė, kad 2013 metais planuojami keturi Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo federacijos taurės etapai. Kaip ir 2012 metais du etapai planuojami VOLLIT šaudymo centre Šiauliuose ir du etapai UAB“Oksalis“ šaudymo centre Jurbarke:

I etapas  VOLLIT šaudymo centras            2013.04.27                Šiauliai

II etapas UAB„Oksalis“ šaudymo centras   2013.05.11                Jurbarkas

III etapas VOLLIT šaudymo centras           2013.05.25                Šiauliai

IV etapas UAB“Oksalis“ šaudymo centras  2013.08.10                Jurbarkas

Remiantis dviejų geriausių etapų rezultatais planuojama sudaryti Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo rinktinę, kuri startuotų Europos čempionate, kuris vyks liepos 5-7 dienomis Tolmezzo, Italijoje. 

Siekiant kuo geriau pasiruošti artėjančiam varžybiniam sezonui, o nedrįstantiems, kuo greičiau įsijungti įšaulių gretas, planuojama nuo balandžio mėn. kiekvieną sekmadienį, paeiliui VOLLIT šaudymo centre Šiauliuose ir Oksalio šaudymo centre Jurbarke rengti kombinuoto medžioklinio šaudymo treniruotes-varžybas preliminariai  nustatant 15 lt. mokestį federacijos nariams ir 20lt. mokestį ne federacijos nariams už 25 taikinių seriją tranšėjinėje arba sportingo aikštelėse, 3 lt. mokestį fedracijos nariams ir 5 lt. mokestį ne federacijos nariams už penkių šūvių seriją į taikinį „ bėgantis šernas“ + spalvotas arba juodai baltas  taikinys, 8 lt. federacijos nariams ir 10 lt. ne federacijos nariams už 1 val. + taikinių arba centrų kaina šaudant į nejudančius popierinius taikinius.

Treniruočių- varžybų nuostatai bus paskelbti vėliau, fedracijos, Vollit ir Oksalio  internetiniuose puslapiuose

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                  Gintautas Rimša

 

 

Susirinkimo sekretorius                                                                    Vilius Raicevičius


  • Peržiūros: 367

Vasario 9 dieną 11 val. Oksalio šaudymo centre Jurbarke įvyks Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo federacijos narių treniruotė-varžybos į kurias kviečiami ir visi prijaučiantys. Priklausomai nuo užsiregistravusių dalyvių skaičiaus bus sudaryta treniruotės-varžybų programa. Bus šaudoma į stovinčius taikinius, “bėgantį šerną” ir skraidančius taikinius.

25 taikinių serija šaudant į skraidančius taikinius federacijos nariams – 15 lt., ne federacijos nariams – 20 lt.

5 šūvių serija į “bėgantį šerną” federacijos nariams -5 lt., ne federacijos nariams – 8 lt.

Šaudymas į nejudančius taikinius – 10 lt plius taikinių kaina federacijos nariams ir 15 lt. plius taikinių kaina ne federacijos nariams.

Išankstinė registracija iki vasario 7 dienos adresu:  HYPERLINK "mailto: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. " Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Vasario 8 dieną bus paskelbta konkreti treniruotės- varžybų programa.

Neatlikus išankstinės registracijos starinis mokestis didės 50%

 

LKMŠF Prezidentas                                                        Sigitas Reinikis

  • Peržiūros: 262

Vasario 9 dieną 11 val. Oksalio šaudymo centre Jurbarke įvyks Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo federacijos narių treniruotė-varžybos į kurias kviečiami ir visi prijaučiantys. Priklausomai nuo užsiregistravusių dalyvių skaičiaus bus sudaryta treniruotės-varžybų programa. Bus šaudoma į stovinčius taikinius, “bėgantį šerną” ir skraidančius taikinius.

25 taikinių serija šaudant į skraidančius taikinius federacijos nariams – 15 lt., ne federacijos nariams – 20 lt.

5 šūvių serija į “bėgantį šerną” federacijos nariams -5 lt., ne federacijos nariams – 8 lt.

Šaudymas į nejudančius taikinius – 10 lt plius taikinių kaina federacijos nariams ir 15 lt. plius taikinių kaina ne federacijos nariams.

Išankstinė registracija iki vasario 7 dienos adresu:  HYPERLINK "mailto: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. " Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Vasario 8 dieną bus paskelbta konkreti treniruotės- varžybų programa.

Neatlikus išankstinės registracijos starinis mokestis didės 50%

 

LKMŠF Prezidentas                                                        Sigitas Reinikis

  • Peržiūros: 428

 

Video iš Estijos šaudyklos

  • Peržiūros: 322

Rezultatus rasite čia

  • Peržiūros: 367

Jau galima registruotis į Lithuanian Grand Prix 2012 varžybas.

Varžybų nuostatai

Registracijos forma

  • Peržiūros: 309

Paskelbti  "Vollit - Sako 2012" LKMŠF  III etapo rezultatai.

Rezultatus rasite čia.

  • Peržiūros: 179
Country Population Area Official languages
United States of America 306,939,000 9,826,630 km2 English
United Kingdom 61,612,300 244,820 km2 English
India 1,147,995,904 3,287,240 km2 Hindi, English
Canada 33,718,000 9,984,670 km2 English, French
Germany 82,060,000 357,021 km2 German
  • Peržiūros: 179
LIETUVOS KOMBINUOTO MEDŽIOKLINIO ŠAUDYMO FEDERACIJOS
NARIŲ SĄRAŠAS
2016.08.
 *Pastaba:  „Visuotinio narių susirinkimo 2016.06.25 Nr.2016/3“ nutarimu, nesumokėjus nario mokesčio iki
Įstatuose nurodytos datos, narystė sustabdoma (SUSPEND). Narystė suaktyvinama gavus apmokėjimą.                
Eil. Nr. Vardas, pavardė Nario kortelės Nr. Telefono Nr. El.paštas Pastabos*
1 Gintautas Rimša LTU 001 8 687 56534 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
2 Gytis Misiukevičius LTU 002 8 687 17125 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
3 Arūnas   Pračkaila   8 61136018 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
4 Sigitas Reinikis LTU 004 8 688 22227 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
5 MindaugasTamošiūnas   8 650 40574 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
6 Jurij Kiriuščenko LTU 006 8 698 72014 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  SUSPEND
7 Laurynas Mitkus   8 652 69169 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  SUSPEND
8 Algirdas Viršila LTU 008 8 687 32896 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
9 Mindaugas Raudonis LTU 009 8 650 62652 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
10 Alfonsas Labuckas   8 616 90224 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  SUSPEND
11 Vilius Raicevičius LTU 011 8 650 20664 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
12 Gintaras Juknevičius LTU 012 8 610 31615 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
13 Romualdas Vaitkevičius LTU 013 8 686 31595 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
14 Žilvinas Žiogas LTU 014 8 615 39399 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
15 Dangis Lenkšas LTU 015 8 698 22057 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
16 Vitoldas Parnarauskas   8 685 36573 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. SUSPEND 
17 Saulius Stonys   8 614 16566 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. SUSPEND
18 Genadijus Zbarauskas   8 612 12049 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. SUSPEND 
19 Laimonas Noreika   8 686 14184

laimisnor. @gmail.com

SUSPEND 
20 Artūras Vazbys   8 698 59001 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. SUSPEND 
21 Česlovas Blažys LTU 021 8 686 56335 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
22 Svajūnas Sungaila LTU 022 8 687 91558 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
23 Stasys Jurkus LTU 023 8 670 40568 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
24 Mindaugas Norbutas     Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. SUSPEND 
25 Giedrius Kriaučiūnas     Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. SUSPEND 
26 Audrius Katliorius   8 614 59123 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
27 Laurynas Šarkauskas       SUSPEND 
28 Julius Laurinaitis LTU 028 8 658 32180 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
29 Vygantas Laurinaitis     Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. SUSPEND 
30 Petras Abukevicius LTU 030 8 612 05641    
31 Saulius Vengalis LTU 031 8 670 20070 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
32 Sigitas Daržinskas LTU 032 8 662 04812 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
33 Edmundas Samulionis LTU 033 8 677 87368 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
34 Vidas Virketis     Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. SUSPEND
35 Audrius Budreckis     Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. SUSPEND 
36 Erikas Bolšakovas       SUSPEND 
37 Ramūnas Bendžius LTU 037 8 688 10059 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
38 Tomas Songaila LTU 038 8 614 53527 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
39 Augtumas Adeikis   8 641 96489 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. SUSPEND 
40 Marius Vaitkevičius LTU 040 8 656 21288 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
41 Marius Šimulis   8 616 51412 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. SUSPEND 
42 Vidas Endzinas LTU 042 8 686 82748 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
43 Irvingas Paulauskas   8 670 22682 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
44 Darius Šlekys   8 618 22808 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. SUSPEND 
45 Džeraldas Daujotas   8 698 35771 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. SUSPEND 
46 Alvydas Rušinskas   8 652 08191 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. SUSPEND 
47 Ichtiandras Koicevas LTU 047 8 699 57700    
48 Nerijus Rimša   8 672 36009 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
49 Dalius Pipiras LTU 049 8 687 59061 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
50 Irma Pipirienė LTU 050 8 686 45349 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
51 Ruslanas Murnikovas LTU 051 8 610 18792 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
52 Tadas Puodžiūnas LTU 052 8 615 28003 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
53 Darius Vaicvėnas LTU 053 8 630 99699 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
54 Algimantas Venckus LTU 054 8 611 59957    
55 Nerijus Vaitekūnas LTU 055   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
56 Justinas Valužis LTU 056 8 698 43862    
57 Rolandas Račinskis       SUSPEND 
58 Gytis Dabožinskas LTU 058   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
59 Jaunius Vilimas LTU 059 8 699 11485 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
60 Julius Paškonis LTU 060     SUSPEND 
61 Eimutis Vasiliauskas LTU 061 8 616 90681 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    
62 Tadas Miškinis LTU 062   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
63 Andrejus Prichodko LTU 063 867 749817 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
Sudarė: Jaunius Vilimas

Meniu

KONTAKTAI

Lietuvos Kombinuoto Medžioklinio Šaudymo Federacija
Įmonės kodas: 302542586
A/s Nr. : LT514010044200895737 
Prezidentas Jaunius Vilimas
+37069911485
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.