Options

Content elements:
Slideshow background:
Bottom:
Footer:
Link Color:
Color suggestions:
Header Style:
Google Fonts
expand
Trečiadienis, 21 03 2018
  • Peržiūros: 41

Vardas Pavardė

Lygis

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Viso % 

Viso % 

Viso % 

Viso % 

Ruslanas Murnikovas A  - 88,6 85.6
Stasys Jurkus A 85,37 90,2 88,65 89.3
Sigitas Reinikis A 89,16 86,7 87,4 82
Nerijus Vaitiekunas A  - 87,25
Vilius Raicevičius A 82,84 83,5 86,6 74.4
Gintaras Juknevičius A 72,95 83,9 86,5 85.9
Audrius Katliorius A 81,69 90,4
Svajūnas Sungaila A 71,95 72,7 86,2 80.7
Algirdas Viršila A 86,17 88,7 86 85.4
Romualdas Vaitkevičius A 78,94 81,4 83,9 79.4
Edmundas Samulionis A  - 76,2 82,9 75.7
   
Laurynas Mitkus B 89,21 -
Artūras Vazbys B 84,1
Mindaugas Tamošiūnas B 81,07 - -
Dangis Lenkšas B 63,79 66,6 77 71.3
Sigitas Daržinskas B  - 75,2 75,5 71.1
Jurij Kiriuščenko B 79,59 79,9 75 -
Jaunius Vilimas B  - 73,75 61.1
Petras Abukevičius B  - 80,3 79.9
Rolandas Racinskis B  -  - 73,4
Marius Vaitkevičius B 70,7 72,6 72.2
   
Tomas Songaila C  - 57,1 71,3 56.7
Česlovas Blažys C  - 71,2 71 66.3
Algimantas Venckus C  - 67,85 74.7
Gytis Dabozinskas C  -  - 65,57 68.4
Dzeraldas Daujotas C  -  - 59,4
Vitoldas Parnarauskas C 73,88  -  - -
Vidas Edzinas C 45 57,2 55.9
Laurynas Šarkauskas C 63,9  -
Mindaugas Raudonis C 75,4 74,9 50,6 66.8
Justinas Valuzis C 49,1 61.5
Mindaugas Norbutas C 62,2
Saulius Stonys C 52,2 48,4
Marius Šimulis C 47,2
Sudarė: Sigitas Reinikis
  • Peržiūros: 228

Prasidėjo registracija į tolimo šaudymo varžybas "Tykanti lapė". Visą informaciją rasite čia.

  • Peržiūros: 261

Prasidėjo registracija į varžybas "Auksinė lapė". Informacija čia.

  • Peržiūros: 286

Prasidejo registracija į varžybas "Sezono atidarymas", kurios vyks 2013.03.23d Kaune. Spausti čia

  • Peržiūros: 170

2013.03.17d.11.00 val. Jurbarke Oksalio šaudymo centre bus neplanuota treniruotė,trap ir compakt-sportig aikštelės. Kviečiame visus norinčius pamiklinti akį prieš varžybas Kaune "sezono atidarymas".

 

 Su pagarba Sigitas

  • Peržiūros: 252

 

Paskelbti 2013.03.02 dienos šaudymų Šiauliuose rezultatai.

  • Peržiūros: 208

Atnaujintas LKMŠF narių sąrašas. Jį galite pamatyti paspaudę čia.

  • Peržiūros: 359

Pasikeitė šaudymo varžybų treniruotės Šiauliuose laikas iš vasario 23 dienos į kovo 2 dieną.

  • Peržiūros: 324

VISUOTINIS ATASKAITINIS RINKIMINIS LKMŠF NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

2013 m. sausio 4 d.

Šiauliai

 

 

 

Susirinkimas vyksta 2013 m. sausio 4 d. Šiaulių arenoje, adresu Jablonskio g. 16, Šiauliai. Susirinkime dalyvauja: Sigitas Reinikis, Mindaugas Tamošiūnas, Laurynas Mitkus, Algirdas Viršila, Mindaugas Raudonis, Vilius Raicevičius, Romualdas Vaitkevičius, Gytis Misiukevičius, Gintautas Rimša.

 Pasiūlyta susirinkimo pirmininku išrinkti Gintautą Rimšą, sekretoriumi Vilių Raicevičių.

 Balsuota „už“ – 9 (100%) balsų. 

 

Susirinkimo darbotvarkė:

LKMŠF 2012 metų veiklos rezultatų ataskaita.

LKMŠF Prezidento ataskaita.

Naujo LKMŠF Prezidento rinkimai.

Einamieji klausimai.

Balsuota „už“-9 (100%) balsų. Darbotvarkė priimta.

 

Svarstyta:

1.2012 metų LKMŠF finansinės veiklos ataskaitą  pateikia susirinkimo pirmininkas Gintautas Rimša.

2012 m. federacija uždirbo 10.343 Lt. (dešimt tūkstančių tris šimtus keturiasdešimt tris litus 00 ct.) pajamų (tame tarpe – steigėjų tiksliniai įnašai, nario mokesčiai bei parama),  bei patyrė 11.526 Lt. (vienuolika tūkstančių penkis šimtus dvidešimt šešis litus 00 ct.) bendrų (atlyginimas už darbą, socialinis draudimas, ryšių, finansinės ir kt.) sąnaudų. 

Federacijos pajamas 2012 m. sudarė:

1. Steigėjų tiksliniai įnašai, viso – 6 000.00 Lt.

2. Federacijos narių įmokėti nario mokesčiai, viso – 1 700.00 Lt., naujų narių įmokėti stojimo mokesčiai, viso – 1 200.00 Lt., gauta anoniminė parama, viso – 203.00 Lt.

3. Varžybų organizavimo pajamos, viso – 1 240.00 Lt.

Asociacijos sąnaudas 2012 m. sudarė:

1. Sumokėtas nario mokestis Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chaose – 2 880.00 Lt. 

2. Išlaidos už 6 federacijos narių komandos dalyvavimą tarptautinėse kombinuoto medžioklinio šaudymo varžybose bei draudimą – 3 781.00 Lt. (pridedama sąskaitos kopija)

3. Sąnaudos internetui - 135.00 Lt. sumokėta UAB „Interneto vizija“.

4. Kitos administracinės sąnaudos – 1 198.00 Lt.:

4.1. UAB „Velgama“  - 103.00 Lt. už emblemos maketavimą, projektą, 116.00 Lt. už firminio blanko bei diplomų maketavimą;

4.2. UAB „Donalina“ – 48.00 Lt.;

4.3. UAB „Sidabrinis medis“ – 683.00 Lt. už prizus (taures ir medalius; graviravimą) varžyboms;

4.4. UAB „Saulės radijo reklama“ – 248.00 Lt. už vėliavos gamybą.

5. Sumokėtas darbo užmokestis bei su juo susiję mokesčiai – 3 223.00 Lt.

6. Nuostolis iš valiutos pirkimo – 16.00 Lt.

7. Kitos finansinės sąnaudos (banko paslaugos už piniginius pavedimus ir kita) – 177.00 Lt. 

8. Reprezentacinės sąnaudos – 116.00 Lt.

Nutarta:

 patvirtinti  2012 metų LKMŠF finansinės veiklos ataskaitą.

Balsuota: „už“ – 9 (100%) balsų.

2. 2012 metų LKMŠF veiklos  ataskaitą pateikė susirinkimo pirminikas Gintautas Rimša.

Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo federacija, kodas 302542586, buveinės adresas-Dvaro55-15, Šiauliai įkurta 2010 m. rugsėjo 3 d. Šiaulių mieste. Federacijos teisinė forma- asociacija. Federacija pagal LR įstatymus yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – vienyti kombinuoto medžioklinio šaudymo federacijos narius, koordinuoti jų veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, propaguoti kombinuoto medžioklinio šaudymo ( šaudymo į stacionarius, judančius ir skraidančius taikinius ) tradicijas Lietuvoje.                            2012 metais į LKMŠF įstojo 10 naujų narių. Tad šiuo metu  LKMŠF savo gretose turi 17 narių.

2012 metais įvykdyti beveik visi  2012 metų vasario 1 dieną Šiauliuose,  visuotiniame federacijos narių susirinkime  iškelti uždaviniai:

suorganizuotas LKMŠF emblemos sukūrimo konkursas. Konkursą organizavo Nerijus Rimša. Gauti 7 pasiūlymai. Geriausiu pripažintas Prezidento Gintauto Rimšos pasiūlytas variantas;

pagaminta LKMŠF vėliava;

sukurtas ir užregistruotas naujas LKMŠF internetinis puslapis ( HYPERLINK "http://www.lkmsf.lt" www.lkmsf.lt);

LKMŠF kartu su UAB „Vollit“ ir UAB „ Oksalis“ pravėdė 4 kombinuoto medžioklinio šaudymo varžybų etapus:

  LKMŠF taurės I etapas vyko 2012 04 21 VOLLIT šaudymo centre. Varžybose startavo 12 LKMŠF narių. Prizines vietas laimėjo Laurynas Mitkus ( 365 taškai),

Sigitas Reinikis (345 taškai), Algirdas Viršila (339 taškai).

 LKMŠF taurės  II etapas vyko 2012 05 12  UAB „OKSALIS“ šaudymo centre. Varžybose startavo 13 LKMŠF narių.  Pirmąją vietą laimėjo Jurij Kiriuščenko 650 tšk.,antrąją vietą laimėjo Sigitas Reinikis 648 tšk., trečiąją – Laurynas Mitkus 644 tšk. 

 LKMŠF taurės  III etapas vyko VOLLIT šaudymo centre  2012 05 26. Varžybose startavo 12 LKMŠF narių. Pirmąją vietą laimėjo Laurynas Mitkus 318 tšk., antrąją – Algirdas Viršila 301 tšk., trečiąją – Romualdas Vaitkevičius 294 tšk.

 LKMŠF taurės  IV etapas vyko UAB „OKSALIS“ šaudymo centre 2012 06 09. Varžybose startavo 12 LKMŠF narių. Pirmąją vietą laimėjo Laurynas Mitkus 375 tšk., antrąją – Sigitas Reinikis – 371 tšk., trečiąją – Algirdas Viršila – 364 tšk.

Pagal trijų etapų varžybų rezultatus buvo sudaryta Lietuvos KMŠF rinktinė, kuri liepos 15-17 dienomis startavo Europos KMŠ  Estijoje.  Lietuvos rinktinė užimė 11 vietą. Individualiai geriausiai sekėsi Laurynui Mitkui surinkusiam 743 taškus. 

Rinktinės nariai ir Federacija dėkinga UAB”Oksalis”, UAB”Vollit” ir VšĮ”MilDot” už paramą deleguojant rinktinę į Europos čempionatą.

2012 07 07-08 LKMŠF kartu su VšĮ VOLLIT šaudymo centras pravedė tarptautines kombinuoto medžioklinio šaudymo varžybas V-ųjų TAFISA Pasaulio sportas visiems žaidynių Šiauliai 2012 programoje. Varžybose startavo 50 sportininkų jaunimo, moterų ir bendroje įskaitoje

 Bendroje įskaitoje nugalėjo Rivo Poltimae (Estija) – 740 tšk., antras liko Remigiusz Wlozarczyk(Lenkija) – 740 tšk., trečias -  Laurynas Mitkus(Lietuva)- 735tšk. 

 

Komandinėje įskaitoje nugalėjo Estijos komanda – 3558 tšk., antri liko Žemaičių/ Šilalės komanda 3311 tšk., trečia – Medžiotojų sostinės komanda – 3287 tšk. Viso dalyvavo 5 komandos.

 Siekiant kuo geriau pasiruošti tarptautinėms varžyboms LKMŠF susitarė su FITASC,  ir   dviems Lietuvos atstovams buvo sudarytos sąlygos pasitvirtinti tarptautinę kombinuoto medžioklinio šaudymo teisėjo kategoriją. Pagrindinis egzaminas vyko Europos kombinuoto medžioklinio šaudymo čempionato metu. Rimvydas ir Nerijus sėkmingai susitvarkė su reikalavimais ir šiuo metu LKMŠF turi du tarptautinės kategorijos teisėjus: Rimvydą Spiečių ir Nerijų Rimšą. 

Nutarta:

Patvirtinti 2012 metų LKMŠF Prezidento veiklos ataskaitą.

Balsuota “už” – 9 (100%) balsų.

 

3.Dėl didelio užimtumo pagrindiniame darbe negalėdamas skirti maximumo jėgų federacijos darbui bei motyvuodamas tuo, kad Prezidentu turėtų būti žmogus, aktyviai dalyvaujantis kombinuoto medžioklinio šaudymo  varžybose ir tiesiogiai susiduriantis ir žinantis visas šaulių problemas bei rūpesčius, Prezidentas Gintautas Rimša pareiškė atsistatydinąs ir pasiūlė naujuoju Prezidentu išrinkti Sigitą Reinikį. Vilius  Raicevičius pasiūlė Prezidentu – Gytį Misiukevičių, o Sigitas Reinikis – Lauryną Mitkų.

Balsuojant Gytis Misiukevičius surinko 1 balsą. Laurynas Mitkus – 3 balsus, Sigitas Reinikis – 5 balsus.

Nutarta:

 naujuoju Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo federacijos Prezidentu išrinkti Sigitą Reinikį.

 

Einamieji klausimai.

Gintautas Rimša paskelbė, kad 2013 metais planuojami keturi Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo federacijos taurės etapai. Kaip ir 2012 metais du etapai planuojami VOLLIT šaudymo centre Šiauliuose ir du etapai UAB“Oksalis“ šaudymo centre Jurbarke:

I etapas  VOLLIT šaudymo centras            2013.04.27                Šiauliai

II etapas UAB„Oksalis“ šaudymo centras   2013.05.11                Jurbarkas

III etapas VOLLIT šaudymo centras           2013.05.25                Šiauliai

IV etapas UAB“Oksalis“ šaudymo centras  2013.08.10                Jurbarkas

Remiantis dviejų geriausių etapų rezultatais planuojama sudaryti Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo rinktinę, kuri startuotų Europos čempionate, kuris vyks liepos 5-7 dienomis Tolmezzo, Italijoje. 

Siekiant kuo geriau pasiruošti artėjančiam varžybiniam sezonui, o nedrįstantiems, kuo greičiau įsijungti įšaulių gretas, planuojama nuo balandžio mėn. kiekvieną sekmadienį, paeiliui VOLLIT šaudymo centre Šiauliuose ir Oksalio šaudymo centre Jurbarke rengti kombinuoto medžioklinio šaudymo treniruotes-varžybas preliminariai  nustatant 15 lt. mokestį federacijos nariams ir 20lt. mokestį ne federacijos nariams už 25 taikinių seriją tranšėjinėje arba sportingo aikštelėse, 3 lt. mokestį fedracijos nariams ir 5 lt. mokestį ne federacijos nariams už penkių šūvių seriją į taikinį „ bėgantis šernas“ + spalvotas arba juodai baltas  taikinys, 8 lt. federacijos nariams ir 10 lt. ne federacijos nariams už 1 val. + taikinių arba centrų kaina šaudant į nejudančius popierinius taikinius.

Treniruočių- varžybų nuostatai bus paskelbti vėliau, fedracijos, Vollit ir Oksalio  internetiniuose puslapiuose

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                  Gintautas Rimša

 

 

Susirinkimo sekretorius                                                                    Vilius Raicevičius


  • Peržiūros: 232

Vasario 9 dieną 11 val. Oksalio šaudymo centre Jurbarke įvyks Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo federacijos narių treniruotė-varžybos į kurias kviečiami ir visi prijaučiantys. Priklausomai nuo užsiregistravusių dalyvių skaičiaus bus sudaryta treniruotės-varžybų programa. Bus šaudoma į stovinčius taikinius, “bėgantį šerną” ir skraidančius taikinius.

25 taikinių serija šaudant į skraidančius taikinius federacijos nariams – 15 lt., ne federacijos nariams – 20 lt.

5 šūvių serija į “bėgantį šerną” federacijos nariams -5 lt., ne federacijos nariams – 8 lt.

Šaudymas į nejudančius taikinius – 10 lt plius taikinių kaina federacijos nariams ir 15 lt. plius taikinių kaina ne federacijos nariams.

Išankstinė registracija iki vasario 7 dienos adresu:  HYPERLINK "mailto: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. " Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Vasario 8 dieną bus paskelbta konkreti treniruotės- varžybų programa.

Neatlikus išankstinės registracijos starinis mokestis didės 50%

 

LKMŠF Prezidentas                                                        Sigitas Reinikis

Meniu

KONTAKTAI

Lietuvos Kombinuoto Medžioklinio Šaudymo Federacija
Įmonės kodas: 302542586
A/s Nr. : LT514010044200895737 
Prezidentas Jaunius Vilimas
+37069911485
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.