Demesio.Varžybose registruojami bus tik nario mokesti susimokeję federacijos nariai.